Հանդիպման ընթացքում կուսումնասիրվեն հողատարածքի կամ տվյալ օբյեքտի տարածքը, սեփականության վկայականը և վերլուծության արդյունքում ամենա ֆունկցյոնալ և հարմարավետ առաջարկը Ձեզ կտրվի խորհուրդի կարգով։
Ընկերության կողմից նախնական քնարկումները կատարվում են անվճար։