ՆԵՐԳԱՂԹ ստուդիաի նպատակն է գտնել նոր ճարտարապետական միջավայրի լուծումներ: Մենք ոչ միայն հաշվի ենք առնում  մեր պատվիրատուների պահանջները, այլև փորձում ենք բարելավել կյանքի որակը, ինչպես նաև պահպանել յուրաքանչյուր աշխատավայրի, շինության ինքնատիպությունը: Փորձում ենք հավասարակշռություն գտնել տարածքների ամբողջականության և պատվիրատուների գաղափարների միջև, միաժամանակ ստեղծելով բարեկեցիկ և ֆունկցիոնալ միջավայր։