Քաղաքացիների հարմարավետ և բարեկեցիկ ապրելու համար, առաջնայինը քաղաքաշինական լուծումներն են: Առաջնային փուլը այդ շրջանի ուրբանիզացիաի մակարդակի ուսումնասիրությունն է։ Ուսումնասիրությունների հիման վրա, որոշվում է տվյալ թաղամասի կամ միկրոշրջանի շինությունների և երթևեկության խտությունը:

Դիմելով «Ներգաղթ» ընկերությանը, մասնագետների գրագետ առաջարկվող լուծումների հիման վրա,  տվյան շրջանի կամ միկրոշրջանի ապագան կդառնա հարմարավետ և բարեկեցիկ: