Նախագծի կազմ

Նախագծի կազմ

Օբյեկտների (ինտերիերների) նախագծային փաթեթի մեջ ներառված գծագրերի ցանկ

``ԷՍՔԻԶԱՅԻՆ`` ՆԱԽԱԳԻԾ

2

շաբաթից սկսած
 • Չափագրային հատակագիծ
 • Դեմոնտաժի հատակագիծ
 • Մոնտաժային հատակագիծ
 • Վերահատակագծման հատակագիծ

``ՍՏԱՆԴԱՐՏ`` ՆԱԽԱԳԻԾ

1․5 - 2

ամսվա ընթացքում
 • Չափագրային հատակագիծ
 • Դեմոնտաժի հատակագիծ
 • Մոնտաժային հատակագիծ
 • Վերահատակագծման հատակագիծ
 • Հատակների հատակագիծ
 • Տաք հատակների հատակագիծ
 • Կահավորման հատակագիծ
 • Առաստաղների հատակագիծ
 • Լուսատուների տեղադրման հատակագիծ
 • Անջատիչների տեղադրման հատակագիծ
 • Էլ․ միացումների տեղադրման հատակագիծ
 • Սան- հանգույցի սալիկների հատակագիծ
 • Սենյակների պատերի փռվածքներ
 • Սենքերի ներքին հարդարման սխեմաներ
 • Դռների սպեցիֆիկացիաներ
 • Դեկորատիվ էլեմենտների հանգույցներ
 • Հարդարման նյութերի ցանկ
 • Սանտեխ․ սարք․ տեղակապման հատակագիծ
 • Սենքերի եռաչափ վիզուալիզացիա

``V.I.P.`` ՆԱԽԱԳԻԾ

2

ամսից սկսած
 • Չափագրային հատակագիծ
 • Դեմոնտաժի հատակագիծ
 • Մոնտաժային հատակագիծ
 • Վերահատակագծման հատակագիծ
 • Հատակների հատակագիծ
 • Տաք հատակների հատակագիծ
 • Կահավորման հատակագիծ
 • Առաստաղների հատակագիծ
 • Լուսատուների տեղադրման հատակագիծ
 • Անջատիչների տեղադրման հատակագիծ
 • Էլ․ միացումների տեղադրման հատակագիծ
 • Սան- հանգույցի սալիկների հատակագիծ
 • Սենյակների պատերի փռվածքներ
 • Սենքերի ներքին հարդարման սխեմաներ
 • Դռների սպեցիֆիկացիաներ
 • Դեկորատիվ էլեմենտների հանգույցներ
 • Հարդարման նյութերի ցանկ
 • Սանտեխ․ սարք․ տեղակապման հատակագիծ
 • Սենքերի եռաչափ վիզուալիզացիա
 • Հեղինակային հսկողություն
 • Սենքերի դեկորավորման սխեմաներ
 • Ինտերիերի էլեմենտների ընտրություն